Back to Front Page

ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2012 ዓ/ምን ቀፀልቲ መደባት 2013 ዓ/ምን መሰረት ብምግባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም

ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2012 /ምን ቀፀልቲ መደባት 2013 /ምን መሰረት ብምግባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም

 

http://aigaforum.com/images/tda-board-073020.jpgማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝሓንፀፀቶ ስትራተጂክ ትልሚ ሰለስተ ዓመት (2012-2014 /) ንህዝቢ ዕላዊ ብምግባር ክልተ ዓበይቲ ዓንድታት መሰረት ዝገበረ ማለት ውን ቀንዲ ፍልፍላት እቶት ኣነፂርካ ሰፋሕቲ መደባት እቶት ምትእኽኻብ ብምክያድን በቲ ዝተረኸበ እቶት ዝስርሑ ስራሕቲ ብምልላይን ናብ ስራሕ ክእቶ ብምኽኣሉ ተጠቃምነት ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፁ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ከምዝተፈፀሙ ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሎሚ 21 ሓምለ 2012 ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም።

 

ኣብቲ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ንጋዜጠኛታት መብርሂ ዝሃቡ ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄር፤ ማልት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ተረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፁ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ልምዓት እናዓመመት ዝመፀት ዋላ እኳ እንተኾነት ብጭቡጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፅሬትን ዝርግሐን ትምህርትን ጥዕናን፣ ምህናፅ ዘበናዊ ኢኮኖሚ፣ ኣብ ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምትእትታው ዲጂታል ትምህርትን ዘለው ብርክታት ብዕሊ ብምግምጋም ዝሐሸ ስራሕ ንምስራሕ ሕ/ሰብና ብምሉእነት ክሳተፈሎም ዘኽእሉ ኣንፈታትትን ትኹረታትን ከምኡውን 8 ሜላታት መተኣኻኸቢ እቶት ተነፂሮም ናብ ስራሕ ክእተው ብምኽኣሉ ኣብዚ ዓመት ዝሐሸ ስራሕ ክስራሕ ከምዝተኽኣለ ገሊፆም።

 

ካብ ቢዝነስ ንልምዓት ሓዊሱ ካብ ኣባልነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ 89.6 ሚልዮን ብር፣ ካብ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዳያስፖራ 65.7 ሚልዮን ብር፣ ካብ ቴሌቶን 29.7 ሚልዮን ብር ከምኡውን ካልኦት መተኣኻኸቢ ሜላታት ፍልፍል እቶት ተባሂሎም ካብ ዝተነፀሩ ካብ ተሳትፎ ማሕበራዊ ሓላፍነት ተጠቀምቲ መስተ ቢራ 43 ሚልዮን ብር፣ ካብ ሓፀርቲ መልእኽትታት 683181608.6 ሚልዮን ብር ከምኡውን ምስ ማልት ሓቢሮም ካብ ዝሰርሑ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ድማ 113 ሚልዮን ብድምር 349.7 ሚልዮን ብር ከምዝተኣከበ ዝገለፁ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄር ምስ ዘለና ዓቕሚ እንትነፃፀር ኣዝዩ ውሑድ ምስቲ ሕሉፍ ኣመፃፅኣና ብምንፅፃር እንትርአ ግና ኣዝዩ ዓብይ እቶት ከምዝተረኸበ ሓቢሮም።

 

እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ልምዓታዊ ሕቶ ንምምላስ ንፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ፣ ንህንፀት ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ሓዊሱን 81 ፕሮጀክታትን ሓደ ሽሕ ዳስን ከምኡውን ንፅሬት ትምህርቲ ዝሕግዙ ስራሕትን ብድምር 319.8 ሚልዮን ብር ንስራሕቲ ፕሮጀክት ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዓለ ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ኣይተ ተስፋይ ገ/ሄር ወሲኾም ገሊፆም።

 

ኣብ ትልሚ መደባት 2013 /ም መሰረት ገይሮም መብርሂ ዝሃቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል ብወገኖም፣ ኣብ በጀት ዓመት 2013 /ም በቲ ትካል ዝተትሓዙ ዓበይቲ መደባትን ዕላማታትን ንምፍፃም ቅድሚት ተዋሂቡዎ ዝስራሕ ምዃኑ ብምግላፅ፤ ካብኣቶም ድማ ሓደ ሽሕ ዳሳት ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍሊ ብምቕያር 50 ሽሕ ተምሃሮ ኣብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍሊ ንክምሃሩ ዕድል ብምፍጣር መጠን ምቁራፅን ካልኦት ብሰንኪ ምንኣስ ምችውነት ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝፍጠሩ ፀገማት ንምቕናስ፣ ምስላጥ ኣብ ህንፀት ዘለዋ 12 ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ህንፀተን ዝተጀመራ 51 ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውዳእ ድማ 19,400 ተምሃሮ ተጠቀምቲ ንክኾኑ ክስራሕ እዩ ኢሎም።

 

ብተወሳኺ ህንፀተን ዝተጀመራ 21 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ኣብ 2013 ንምዝዛም ትልሚ ከምዝተትሓዘ ዝሓበሩ ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል፤ በቢዓመቱ ልዕሊ 15,000 ተምሃሮ ተጠቃሚ ዝገብራ ቨርቹዋል ኮምፒዩተር ማእኸላት፣ ዲጂታል ኔትዎርክ ኣብ ዘይብለን ድማ ኦፍላይን ላይብረሪ ንምትእትታው ከምዝስራሕ ኣብሪሆም።

 

11 ትካላት ጥዕና ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት 2012 ዝተጀመራ 3 ድማ ሓደሽቲ ትካላት ጥዕና ብምዝዛም ን2,260 ህዝቢ ተጠቃሚ ዝግበር እንትትኸውን ብኮምፒዩተር ዝትሓገዘ ስርዓተ ትምህርቲ ንምዝርጋሕ ከምዝተተለመን 50 ማእኽላት ቨርቹዋል ኮምፒዩተር ብምጥያሽ ናብ ስራሕ ንክኣትዋን ፃዕሪ ክግበር፤ ካልእ ኣብ ዙርያ ህንፀት ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ድልየት ህዝቢ ናይ ምንፃር ስራሕቲ ክስራሕ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ፈፃሚ ዳይሬክተር ምስ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ ሶፍት ፕሮግራማት ብስፍሓት ከምዝትግበሩ ኣብሪሆም።

 

ከም መግለፂ ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል እቶም ዝተተለሙ ስራሕቲ ንምፍፃም 917 ሚልዮን ብር ዘድሊ እንትኸውን እዚ ንምእካብ ድማ ምስ ኣባላት እታ ማሕበር ቀሪብካ ንምስራሕን ካልኦት ሜላታት መተኣኻኸቢ እቶት ብምትእትታውን ዝስራሕ ምዃኑ ብምግላፅ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘነፀረቶም ክብርታት ሓቛፍነት፣ ግልፅነት፣ ተሓታትነት፣ ወለንታውነትን ውፅኢታውነትን መሰረት ገይራ ከምእትሰርሕን መላእ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኒ እታ ማሕበር ብምስላፍ ኣብ ልምዓት ዓዱ እጃሙ ንከበርክት ፀዊዖም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ 12 ብከንቲባ ዝምሓደራ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ኣሕዳሪ ዘይኮና ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ብዝተትሓዘ ትልሚ መሰረት ህንፀተን ኣቐዲመን ዝጀመራ ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሽረ 56%፣ ሑመራ 54%፣ ማይጨው 35%፣ ኣክሱም 34%፣ ዓዲግራትን መቐለን 30 % ብርኪ ኣፈፃፅማ እንትህልወን እቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝህነፀሉ ቦታ ክፍቲ ገይርካ ኣብ ምሃብ ብዝነበረ ውሱን ምዝንጋዓት ድሒረን ዝጀመራ ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ውቕሮ 15%፣ ዓብይ ዓዲ 13 %፣ ኮረም 12 %፣ ኣላማጣ 11%፣ ዓድዋ 9 % ከምኡውን ሸራሮ 7 ሚኢታዊ ብርኪ ኣፈፃፅማ ከምዘለወን ዝገለፁ ድማ ኣካቢ ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኢንጅነር ታደሰ የማነ ዮም።

 

ብሰንኪ ሕፅረት ስሚንቶ ከይዲ ህንፀት 12ቲአን ሞዴል ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንኣስታት ክልተ ሰሙን ደው ኢለን ከምዝነበራ ዝሓበሩ ኣካቢ ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ማልት ኢንጅነር ታደሰ የማነ፤ ከንቲባታት እተን ከተማታት እዘን ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ፅባሕ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምዕባለ ዘሰጋግሩ ወለዶ ዝፈርዩለን ትካላት ምስ ምዃነን ተኣሳሲሩ ልዑል ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ድማ ኢሎም።

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ 2012 /ም ልዕሊ 987 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝሓቱ ኣብ 2011 /ም ዝተጀመሩ ከምኡውን ኣብ 2012 /ም ክህነፁ ዝተትሓዙ መደባት ብድምር 81 ፕሮጀክታት ተታሒዞም ናብ ስራሕ ዝተኣተወ እንትኸውን ካብዚኦም እቶም 43 ፕሮጀክታት ህንፀቶም ተዛዚሙ ናብ ተጠቓማይ ክሓልፉ ተዳሊዮም ከምዘለውን 1 ሽሕ ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ 250 ብሎክ መምሀሪ ክፍልታት ንምስግጋር ዝተጠናኸረ ስራሕቲ ዝስራሕ ከምዘሎ ግልፂ ዝገበሩ ኢንጅነር ታደሰ የማነ ተጋሩ ሕልሚ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ህዝብና ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምዃን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣርሒቕና ብምእማት ክንሰርሕ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም።

 

ናብ 6831 ሓንቲ ብር ብምልኣኽ ዕማማት ማልት ኣብ መፈፀምትኦም ንምብፃሕ ዜግነታዊ ግቡእና ንፈፅም!

 

 


Back to Front Page