Back to Front Page

Happy 45! እንቋዕ ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና!

Happy 45! እንቋዕ ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና!

-----------****--------**********----•••••••••••

Milkias M Yohannes (Washington DC)   02-12-20

 

Congratulations and happy 45th anniversary to the TPLF and the valiant fraternal people of TIGRAI! As an Eritrean admirer and witness to the heroic struggle and sacrifice of TEGADELTITIGRAI and its people, I feel honored and privileged to say እንቋዕ ሓጎሰኩም ሓጎሰና! ኣጆኹም ኣጆና  ክንዕወት ኢና!!

Videos From Around The World

There are many experts, academicians, historians and scholars way better educated and smarter than me who can articulate or explain the miracles and the indomitable TPLF’s mammoth fight against tyranny fascism and subjugation and eventual victory in May 1991. Indeed what the TPLF the people of TIGRAI and their Eritrean brethren’s fight for freedom and liberation will have a special place in the annals of history for generations to come.

This 45th anniversary is being celebrated or commemorated in one of the most difficult and even confusingtime or era not only for the people of TIGRAI and its vanguard front, but it also similarly critical and alarming time for the brotherly people of Eritrea too. Defeated forces of reaction and anarchy are howling like a diseased wolf everywhere. Blood thirsty chauvinist and racist gangs are roaming and creating mayhem and carnage all over Ethiopia with the possible exception of TIGRAI state. Evil and hateful groups, parties and political leaders in Ethiopia and Eritrea are uniting and conspirng almost daily todismantle the legacy and astounding history of the EPRDFand as a final goal, to conquer and enslave the people of TIGRAI and Eritrea. Totally defeated (but not crushed) clusters of grudge and animosity are scheming and working to create havoc and dilapidation in the Ethiopian hinterland .As the whole world knows, the past 25 years under the brilliant leadership of MELES/EPRDF and it’s patriotic cadres, was a time of remarkable growth and prosperity and above all it was a time of great peace and tranquility, a rarely seen classical feat in the otherwise turbulent history of Ethiopia and Ethiopians . Who, in his normal state of mind can deny the past 25 or so yeas of advancement, boom, expansion, and creation of wealth to millions, serenity, massive projects and industries everywhere, justice normalcy? …. even laughter is becoming a rarity under the leadership of mister ተላላኪ! (One of my friends in Addis was telling me a while ago that now days few Ethiopians are laughingand smilinglike before …… and people are in a gloomy and dejected state of mind).

So the TPLF and the people of TIGRAI are celebrating the 45th anniversary of ለካቲት: in this alarming and critical time of their existence and history! It can be a time for renewal and opportunity (blessing in disguise) or it can lead GOD forbid, to a disastrous conclusion with its repercussions far and beyond! I am sure and confident that the wise and disciplined people of TIGRAI and their vanguard military and political front are up to this demanding historic test! In Eritrea too, a regime of barbarity and bizarre political insanity is working in tandem with its bankrupt and demonic stooges in Ethiopia to crush the TPLF and the people of TIGRAI. As to the situation in Eritrea and the ever deteriorating political and social condition, I am not going to detail at this time. More on that in another article.

 

ዝኸበርኩም ህዝቢ  ትግራይን ተጋደልቲ ህዝባዊ  ወያነን:: ዕዙዝ  ሰላምታ ብምቕዳም: እንቋዕ ንመበል 45 ዓመት ምጅማር  ብረታውን ዕጥቃውን ቃልሲ  ወርሒ  ለካቲት  ኣብፅሓኩም ይብል::  ከም ሓደ  ኤርትራዊ  ደላይ  ፍትሕን ዲሞክራስን ነዚ  ናተይ ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ዘሰንይዎ ሚልዮናት  ኤርትራውያን ከም ዘለውውን ከረጋግፀልኩም ይፈቱ:: ርግፅ ናይ ሕጂ  በዓልኩም ኣብ ኣዝዩ  ፈታንን በዳህን ኩነታት  ይበዓል ይፅንበል ከም ዘሎ  ማንም ኣይስሕቶን:: ሓይልታት  ጥፍኣትን ብርሰትን: ካብ ፈቐድኡ  ዝተኣራረዩ  ጡስጡሳት  ደርጋውያን ንህዝቢ  ትግራይን ኤርትራውን ከይተረፈ ንምንብርካኽን ምጥፋእን ከም ዝብኢ  እንጉይ እንጉይ  ይብሉ  ከምዘለው  ንርእዮ  ዘለና ዘሕዝን ፅዩፍ  ጉዳይ  እዩ:: እዚ  ግና  የፅንዕ  የበርትዕ  ከም ወርቂ  ባዕ  ኢልካ  ከምትወጽእ  ዝገብር  ኩነት ከምዝኾነ: እቲ ነዊሕ ተጋድሎኹምን መኸተን ዝምስክሮ:ታሪኽ ስለዝኾነ: ነዛ ፈታኒት እዋንውን ብጽንዓት ከምትሰግርዋን ትዕወቱን ምንም ጥርጥር የብለይን!!ኣብቲ  ግፍዐኛ ባርባራዊ መንግስቲ  ህግደፍ  ዝሳቐ ዘሎ  ኤርትራውያዊ  ሓውኹምውን ኣብ ጎድንኹም ኮይኑ ነዞም ኮራርምቶም ዝረገፈ ሓይልታት ፅልእን ወረርትን ኣብ ምምካት ኣብ ትገብርዎ ቃልሲ: ኣብ ጎድንኹም ከም ዘሎን ከምዝህሉን ከረጋግፀልኩም ይፈ:: ርግፅ ህግደፍን ሰዓብቱን: ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ቅርሕንትን ፅልእን ንምፍጣር ለይትን መዓልትንዮም ሰሪሖሙሉ:: ገለ ካድራት ወያነን ኢህወደግውን ኣብዚ መዳይዚ ከቢድ ጌጋታት ፈፂሞምዮም: እንተ ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ:: ክኸውን ዘይነበሮ ጥፍኣትን ቅልውላውን ምህላቕ ኣሽሓት ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣጋጢሙዩ እዚ ካብ ፀሊም ታሪኽና  ክድገም ኣይኮነን ክሕለም ዘይግብኦ ታሪኻዊ  ጌጋ  ክልቴናዩ! ንኹልና  መምሃሪ  መለበሚ  ኮይኑና ኣሎ: :

ዝሓለፈ ሓሊፉዩ ከምምሕላፉ! ኣብ ቅድሜና  ዘሎ  ግዜ  ይዓብን ይገፍሕን እዩሞ ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ቃልስን ዝምድናን ሰናይ ጉርብትናን ዘሕድስሉ እዋናዊ  ግዜ በፂሕናለና:: ሓይልታት ደርግን ትምክሕትን ድሕረትን እንደተኣኻኸቡ  እንከለው; ዲሞክራሲያዊ ባእታታትን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን  ሓቢሮም ነዞም ኣጋንንታዊ ፋሽስቲ ጉጅለታት ዘይምክትሉ ምኽንያት  ክህሉ ኣይክእልን እዩ:: እዚ  ምስ ዘይንገብር  ታሪኻዊ  ጌጋ  ከምንፍፅም ዘለና  ትስሕትዎ  ኣይብልን;:

ኣብ መወዳእታ  ዝኸበርካ  ህዝቢ  ትግራይን ምዑታት ተጋደልቲ ህውሓትን: ደጊመ  ዮሃና ዮሃና  እንቋዕ ንፍረቓልስኹም ዝኾነት ታሪኻዊት ወርሒ ለካቲትን መበል 45 ዓመት ዝኽርን ኣብፅሓኩም ዓወትኩም ዓወትና  ይብለኩም!  ብሙሉእ ዓወትን ፅንዓትን ተሰኒኹም መበል 50 ዓመትኩም ተኽብሩላ  መዓልቲ የርእኹም የርእየና  ይብል!! ዓወት  ንተቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ!!

ዝምድና  ህዝብታት ኤርትራውያንን ህዝቢ ትግራይን ይለምልም!!

ሓውኹም~ ሚልክያስ ምሕረትኣብ ዮውሃንስ ዋሽንግተን ዲሲ

 

 

Back to Front Page