Back to Front Page

አብይ ሆይ! የዋይታዬ ዋጋው ስንት ነው?

 

 

አብይ ሆይ! የዋይታዬ ዋጋው ስንት ነው?

 

እባክህ ወዳጄ

መግደሉን ግደለኝ

በቁሜ ሸምቅቀህ

በእሱም ካልወጣልህ

ሽህ ጊዜ ሰንዝረህ ሽህ ጊዜ ዘንጥለኝ

ሲሻህ በገጀራህከደክመህ ባረርበጣጥሰህ ዘልዝለኝ፡

ደረትክን የሞላው ጥላቻህ ገንፍሎሲዖልን ከሆነ ሰርተህ የደገስከው

ወይንም እንዳልተርፍብህቅንጣት እንኳ እንዳልቀር

ከሆነ መሃላህስለት የገባሃው

ቢኤሙን አዝንበውአዝንበው አዝንበው

አውርድ አውርድናቋያ ይሁን ስፍራው፡፡

ቤትና መንደሬ

እስከ ዘር ማንዘሬ

አመድ እንሆናለን

ዳግምም አትሰማን፡፡

 

ግና እባክህን

ወድጀሽ ወድጀሽ ልግደልልሽ ባልካት

ሰው መቼ ሆነናሃገር ማለት ርስት መሬት ነው ድንጋዩእያልክ በሞሸርካት

በልጆቿ ስቅየት ስርየትሽ አሁን ነው!ብለህ ባነገስካት

ገደል ላይ አቁመህከፍታሽ ከፍታሽ እያልክ ባዜምክላት

በሷ ልማጸንህበሷ ተማለደኝ

አልሞትም አልልምመግደሉን ግደለኝ

ግና እባክህንዋይታዬን ተውልኝ!!

ተውልኝ ዋይታዬንተውልኝ ተውልኝ

ከሸበብከው አፌእጅህን አንሳልኝ!!

እባክህ ወዳጄአንሳልኝ እጅህን

በቀረች ትንፋሼልጩኸው ልጩኸውልጩኸው መሞቴን!!

 


አ/አለሙ (ታህሳስ 2013)

 

መታሰቢያነቱ በአረመኔው አብይ አህመድና በተባባሪዎቹ በግፍ ለተገደሉና በመገደል ላይ ላሉ፤ ህይወታቸውን ብቻ ሳይሆን መሞታቸውንም ለተካዱ የትግራይ ወገኖቼ እንዲሁም በኦሮሚያ፣ በደቡብ ህዝቦች፣ በአማራ፣ በመተከልና በሌሎች ክልሎች ለሚጨፈጨፉት ድምጽ አልባ ወገኖቼ በሙሉ ይሁን፡፡

Videos From Around The World


Back to Front Page