Back to Front Page

ዘረፍትኻ አቢይ አህመድ ዘሰማረዮም ናይ ስቪል ክዳን ዝተኸድኑ

ዘረፍትኻ አቢይ አህመድ ዘሰማረዮም ናይ ስቪል ክዳን ዝተኸድኑ

ሠራዊት ኢትዮጵያንን ኤርትራን ዮም

 

ሙሉጌታ ወልደገብርኤል (ስታራቴጂስት) 12-26-20

 

ነቲ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተዋደደ መልክዑ ብአዋጅ ዝተኸፈተን ዝተፈጸመን ወታደራዊ መጥቃዕትን ወረራን ከም ቀንዲ ምኽንያት ተገይሩ ዝተነገረ ናይ ፈጠራ ክሲ ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምንጻትን ናይ ምድኻምን ዝተጀመረ ጎስጓስ ብቐጻልነት ማዕባለታት እናርአየ ይርከብ። ንአብነት ዝአክል፥ አብዚ ሕዚ ሰዓት አብዝሓ ከተማታት ትግራይ አብ ትሕቲ ወራሪ መንግስቲ ሻዕቢይን ሠራዊት አብዪ አሕመድ ዓሊ ከምዝርከቡ ይፍለጥ። እዚ ኸምዚ ኢሉ እናሃለወ፥ አብ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ድማ አብ ከተማ መቐለ ዝረአን ዝስማዕ ዘሎ ንሰማዒ ዘሕፍር ዝተዋደደ ናይ ዝርፍያ ገበን ኩላህትና ከይሰማዕና አይንተርፍን። ብተወሳኺ፥ ፈጸምቲ ናይዚ ዘስካሕክሕ ገበን ካብ ካብ ውኽኒ ቤት መቐለ ብዘምለጡ ገበነኛታትን ለያቡ ናይ ዓዲ (ተጋሩ) ይፍጸም ከምዘሎ ምስማዕና አይተርፍን ዩ።

 

እቲ ዘሕዝን፥ እዚ ብበለካ ለኸዓካ (ብአሉ) ዝናፈስ ዘሎ አዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ መሽረፈት ፕሮፓጋንዳ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጸለመ ምኳኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፥ ናይዚ ዜና ፈጣሪን መጋውሒን ከም ሽሙ መሽረፈት ናይ ሐሰት አቦ ዝኾነ አቢይ አሕመድ ዓሊ፣ ናይ ሲዖል ፈላስፋ ኢያሳይያስ አፈወርቂን፣ አሕዋቶምን መሳርሕቶምን ቀቲሎምን አቕቲሎምን ንስልጣን ዝተሰለፉ ከም ተመን ሓይሎም አብ መልሓሶም ዝኾነት ናይ አምሓራ ናይ ፖለቲካ ልሒቃን ምኳኖምን፤ እዚ ተቐቢሉ ዘጋውሕ ዘሎ ድማ ናይቲ ቅትለት ዝተወሰኾ ዕሉል ገበን ዝርፍያ ሰለባ ዝኸውን ዘሎ ትግራዋይ ምኳኑ ኢዩ።

 

Videos From Around The World

ናይ ማንነት ቀውሲ ዝዓብለሎ አቢይ አሕመድ ዓሊ፥ ድሕሪ ገዲም አብ ክልል ትግራይ ዝግበር ጦርነት የለን፤ እቲ ጦርነት ተዛዚሙ እዩ! ዝብል መደረ እንተስመዐኳ ቢሮ ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ በዝሒ ዘለወን ዘተፈላለያ ናይ ዓለም ናይ ዜና ማዕኸናት ናይ ርዳታ ሰራሕተኛታት እናጸርሓ ከምዝሕብርኡ ዘለዋ ግን አብ ክልል ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጦርነት ከምዝቐጸለ እዩ። አቢይ አህመድ ዓሊ፥ ምስ መንግስቲ ሻዕቢያ፣ ሰራዊትን ምንሻን አምሓራ፣ ከምኡ ድማ ሰራዊት ዓፋርን ሱማሊያን ብምትሕብባር ብድሮን ዓረብ ሀገራት ዝተሓገዘ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ወራር ብተጨባጭ ሐቂ ምኻኑ ተረጋጊጹ እንተብቅዕ፥ አብዝሓ ናይ ዓለም ማህበረሰብ አይረአኹን አይሰማዕኹን! እንተበላኳ ናይ ዋሽንግተን ዘይነጽፍ ናይ ደም ፖለቲካ ዘሰላቸወን ናይ አውሮፓ ሀገራት ግን ብአንጻሩ ሙሉእ ዓቕመን ጸንቂቐን ሰብአዊ መሰል ደቂ ሰባት አብ ትግራይ ንኽኽበር ደው እንዘይበላኳ፥ ክፉእ ርኢና! ኽብላ ስኽፍተኣን ብምግላጸን ጥራሕ ዛጊድ አብ ከተማ መቐለ ዝነብሩ ወገናትና ድምጾም ንኽንሰምዕ ኪልና ኢና።

 

ናይ አውሮፓ መንግስታት አብ ልዕሊ አብዪ አህመድ ዓሊ ዝወስድዎ ዘለዉ አዝዩ ውሱን ዝኾነ ስጉምቲ ተኸቲሉ አብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ተፈቒዱ ዘሎ ናይ ስልኪ አገልግሎት ተኸቲሉ እንሰምዖም ዘለና ኩነታት ከተማ መቐለ፥ ከምቲ አብ መእተዊ ጽሑፈይ ዝገለጽኩዎ አብ ከተማ መቐለ ዝፍጸም ዘሎ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ናይ ዝርፍያን ሌብነትን ገበን ዝጥቀስ ዩ። ፈጻሚኡ ድማ ከምቲ መራከቢ ማዕከናትን ልሳናትን መሽረፈት ካብ ውኽኒ ቤት ከተማ መቐለ ዘምለጡ ገበነኛታት ተጋሩ ኢዮም እናበላ ዘጋውሕኡ ዘለዋ ዘይከነስ ፈጻሚ ናይዚ ገበን እዚ ባዕሉ አቢይ አህመድ ዩ።

 

ታህሳስ 2013 ዓ/ም ናይ ዩክዬን ዋና ኸተማ ዝኾነት አብ አደባባያት ኪዬቭ ብዝተልዓለ ናይ ህዝቢ ዓመጽ አዝዩ እናሰፍሓ ብምምጽኡ የካቲት 2014 ዓ/ም ናብ ራሽያ ዝኾብለለ መራሒ ሀገር ያኖኮቪች ስዒቡ መጋቢት 2014 ዓ/ም ራሽያ ወትሃደራታ አሰሊፋ ግዝኣት ዩክሬን ዝነበረት ክሬምያ ንምቁጽጻር እንትኽእል ብአንጻሩ ምብራቓዊ ዩክሬን ድማ ናይ ሁውከትን ጦርነት ቀጠና ንምግባር ዝተኸተለቶ ስትራቴጂ ግን ኻሊእ እዩ ነይሩ። ራሽያ ዩክሬይ ንምክፍፋልን ንምድኻምን አብ ልዕሊ ነበርቲ ምብራቓዊ ዩክሬይ ዝኾኑ ናይ ዩክሬይን ዜጋታት ዝተኸተለቶ መሰሪ ስትራቴጂ ዋና ዓላማ፥ ያናኮቪች ብምቋውም ናይቲ ዓመጽ ተኻፈልቲ ዝነበሩ ዜጋታት ዩክሬን ንምቕጻዕን ከምኡ ድማ ንምብቃል፤ ናይ ራሽያ ወታደራዊ መለዮ ዝተኸደኑ ወትሃደራታ ብምስምራይ ናይ ራሽያ ባንዴራ እናውለበለበት ብገሃድ ክትፍጽሞ ዘይትኽእል ገበን ብሕቡእ ተግባራዊ ክትገብሮ ስለዘኽእላ፣ መልክዓ እናለዋወጠት ክልተ ዝተፈላለዩ ትረኻታት እናጋወሓት ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንምድንጋር፣ ብዓቢኡ ድማ ካብ ተሓታቲነት ንምምላጥ ዝዓለመ ዩ ነይሩ።

 

ራሽያ፥ ታንክታታ አሰሊፋ ናብ ግዝኣት ዩክሬን ምስ ኣተወት ነበርቲ ከባቢታት ምብራቕ ዩክሬን ዝኾኑ ዜጋታት ዩክሬን ንምቕጻዕ አካል ናይቲ ወራሪ ሰራዊት ዝኾኑ ወትሃደራታ ናይ ስቪል ክዳን አልቢሳ አብተን ከተማታት ብምስምራይ አብ ልዕሊ ዜጋታት ዩክሬይን እዚ ተባሂሉ ክግለጽ ዘይክእል ዕንወትን ዝርፍያን ፈጺማን አብጺሓን እያ። መሪሕነትን ሰራዊትን ራሽያ ብጸጋማይ ኢዶም አብ ልዕሊ ሰብአዊነት ከምዚ ዝአመሰለ ዝተዋደደ ዘስካሕክሕ ገበን እናገበሩን እናፈጸሙን ብየማናይ ኢዶም (ብሚድያ) ድማ መንግስቲ ራሽያ ዝፈልጦ ነገር ከምዘይብሉ፣ እቲ ዝብሃል ዘሎ ዕንወትን ዝርፍያን ብዜጋታት ዩክሬን ዝተፈጠረ ከም ዝኾነ፤ ዓይነይ ግንባር ይግበሮ! እናበለት እናመሓለትን እናጠሓለትን ብፍላይ ሰፊሕ ዝኾነ ዓለም ለኸ ተበጻሒነት ዘለወን አርቲና ስፑትኒክ ኢንተርናሽናል ሓዊሱ ልሳናት መንግስቲ ራሽያ ስለ ጉዳዩ እንትጽብጽባ ከተማታት ምብራቓዊ ዞባ ዩክሬን፥ አብ መንጎ ደገፍትን ተቓወምትን ብፍላይ ድማ ናይ ራሽያ ቋንቋ ተዛረብቲ ዝኾኑ ዜጋታት ዩክሬን ብዝተልዓለ ናዕቢ አብተን ከተማታት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ ናይ ዝርፍያን ሞትን ከምዝተበራኸተ ፈጸምቲ ናይቲ ገበን ድማ ዜጋታት ዩክሬን ከምዝኾኑ ናይ ሐሰት ዜናታት እናዳለዋ ማሕበረሰብ ዓለም የደናግሩ ከም ዝነበሩ ይዝከር።

 

ብተመሳሳሊ፥ እቲ አብዚ ሕዚ ሰዓት አብ ከተማ መቐለ ዝፍጸም ዘሎ ዓይኑ ዘውጸአ ናይ ዝርፍያ ገበን ፈጻሚኡ ኻሊእ ሓይሊ ዘይኮነስ፥ ትግራዋይ ንምስኳን ብፍላይ ድማ ነበርቲ ኸተማ መቐለ ንምቕጻዕን ንምሽባርን አቢይ አህመድ ዓሊን ኢሳይያስ አፈወርቂን ናይ ስቪል ክዳን አኽዲኖም አብታ ከተማ ዘሰማረይዎም ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምኳኖም ንኹሉ ግልጺ ክከውን ይግባእ። ከተማ መቐለ አብ ትሕቲ አብይ አሕመድ ዓሊ ወታደራዊ ምሕደራ አብ ዘላትሉ ሰዓት፤ መእተውን መውጽእን ህዝቢ ከተማ መቐለ ሓደ ግለሰብ ብዝበሎን ብዘውረዶን ቀጢን መምርሒ ተግባራዊ አብ ዝኾነሉ ሰዓት፥ እቲ ሌባ ስቪል ለበስ አባል ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተዘይኮይኑ አብቲ ኸተማ ታንክን መትረየስን ተዓጢቑ ከም ጨው ዝተዘርአ ሰራዊት እናረአየን እናሓለፈን ዝዘርፍ ሌባ ታይ ዝብልዎ ሌባ እዩ? ወይስ አብ ከተማ መቐለ ዝርፍያ ዝፍጽሙ ዘለው ጥይት ዘይበስዖም መናፍስት ምኳኖም እዩ? ኢልካ ምጥያቕ አድላዪ ዮ።

 

ብዝተረፈ፥ እቲ አብ ከተማታት ትግራይ አትዩ ዘሎ ሰራዊት አቢይ አህመድ ንዓኻ ክሕልው ዘይኮነስ ካብ ፈቓድን ቃልን መሽረፈት ዝንፍ እንተልካ ብጥይት ንኽደፍኣካ ትዕዛዝ ተቐቢሉ ነፍስኻ ካብ ስጋኻ ንኸፈሊ ዝተዘጋጀወ ቀታሊ ነፍሲ ዩ። እቲ አብ ከተማታት ትግራይ ከቲሙ ዘሎ ሰራዊት አቢይ አህመድ ታሪኻዊ ዓላኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራን ሠራዊት ሻዕቢያን አሕሊፉ ብመሃብ አብ ጥፍኣትካ ዝረባረብ ዘሎ ጻላኢኻ እዩ። እቲ አብ ከተማታት ትግራይ ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት አብዪ አህመድ ዓሊ፥ ተጋሩ አሕዋትናን አሓትናን ካሊእ ገበን ተረኺብዎም ዘይኮነስ በማንነቶም ተጋሩ ብሙኻኖም ጥራሕ ዕጥቆም አፍቲሑ ዝወሓጠ ነቶም ዝተረፍና ድማ ንኽውሕጥ ዘንጠላልዕ ዘሎ መልዓከ ሞት ዩ ክብል እደሊ።

 

E-mail: mahbereseytan@gmail.com

Back to Front Page