Back to Front Page


Share This Article!
Share
ነብሰ ሄር! ፕረሲዳንት ጆርጅ ቡሽ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ!

ነብሰ ሄር! ፕረሲዳንት ጆርጅ ቡሽ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ!!

 

ሃይለ ገብረ ትንሳኤ 2-1-19

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71M%2BE%2B4HNPL._SL1500_.jpgንዝገበረልካ! ግበረሉ ወይ ንገረሉ!!! ቃል ኣድከመ ምልጋእ።

 

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ባህልን ስርዓትን፡ ወግዕን ኣገባብን፡ እምነትን ምምስጋን፡ ዘለዎ ሕብረተሰብ ስልጥኑን፡ ምዕሩጉም፡ ክቡርን፡ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ጽሑፍን ትምህርትን ይርከብ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ።

ኣብ ግዜ ጸገምካ ኣሽንኳይዶ! ዝሓገዘካስ፡ ኣጆኻ ዝበለካውን ክምስገን ይግባእ እዩ።

ቀዳሞት፡ ላምካ ሒሕ ትበለልካ፡ ዋላ ኣይትተሓለበልካ ይብሉ።

ንገባር ጽቡቕካ ምምስጋን ድማ ጭውነት እዩ። ሙያ ሰብ ዝፈልጥ፡ ይኽበር፡ ይሙገስ፡ ለባምን፡ ወረጃን የግብሮ።

 

ፕረሲዳን ጆርጅ ቡሽ! ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታህሳስ 2018 ዓሪፎም። ነብሶም ይምሓር፡ ኣብ መንግስተ ሰማያት የንብሮም እብል። ፕረሲዳን ጆርጅ ቡሽህ ንአርትራ አንታይ ገበሩላ?ስለ ምንታይ ገበሩላ? ዝብል ሕቶ ቅቡል እዩ።

እምበኣር፡ ጆርጅ ቡሽ ሓደ ኣመሪካዊ ዜጋ፡ ካብ ክቡራትን ሰብ ጸጋን ዝተወልደ ሰብ እዩ። እንተኾነ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክኣቱ ይሕሸኒ ኢሉ፡ ኣብ ህዝቡ ንምግልጋል ተጸምደ። ኣብ ሂወቱ፡ ኣባል ባይቶ ኣመሪካ ኮንግረስ፡ ናይ ረፓፕሊካን ፓሪት ኣቦ መንበር፡ ኣምባሳደር ኣብ ቻይና፡ ዋና ዲረክቶር ሲኣዬ! ምክትል ፕረሲደንት ናይ ፕረሲዳንት ሪጋን፡ ቀጺሉ ንባዕሉ ፕረሲዳንት ናይ ኣመሪካ ዝኾነ ሰብ እዩ። ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ።

Videos From Around The World

 

እሞ! ንኤርትራ እንትይ ማለት ኮነ ይኸውን? ንዝብል ሕቶ መልሱ እንሆ።

1.   ብ1984 ድርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብዛ፡ ናይ ሕጂ ኤርትራን፡ ብቐደም ኣጻውዓ ድማ ኢትዮጵያ፡ ንዓለም ዘብከየን፡ ዘናወጸ ጥምየትን፡ ድርቀት፡ ሕሰምን መከራን ተርኽበ። ወድ ላምካ ትምርቖን ትረግሞን ኣይኽላእካ፡ ከምዝባሃል፡ ኤርትራዊ ግዱስ ዜጋ ብህዝቡን፡ ብሃገሩ ዝቑርቖር ኣብ ሰዓቱ፡ ለመና ኣቕረበ። ኩልሻዕ፡ ደቂ ሰብ ሰብ እዮም፡ ባግባብን፡ ብመንገድን፡ ብኣኽብሮትን፡ ብትሕትናን፡ ነቲ ዝሕተት ንኽሕግዝ፡ ዝግብኦ ኣኽብሮትን ሂንካ፡ ብኣስተውዕሎ ምስ እትቐርብ! ዉጽኢቱ፡ እናሓደረ ዘተሓጓጉስ እዩ።

2.   ዶክቶር በረኸት ሃብተስላሴ፡ ብዝነበሮ ኣፍልጦ ንብዓል መዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ ዘበነ ፕረዚዳንት ሪጎን፡ ኤርትራ ሃገረይ ብፖለቲካን ብጥምየትን ተሃስያ! እሞ ሓግዘና፡ ኢሉ ምስተወከሶ! ኣቶ ቸስተር ክሮከር፡ ኣብ ፖለቲካ ኣይሕግዘካን እየ፡ ናይ ኣመሪካ ስርዓት ብሓድነት ኢቶጵያ ስለ ዝኣምን፡ ሕጊ ምጥሓስ እዩ። እንተ ብዛዕባ ረዲኤት፡ እኽልን መድሃኒትን ግን ክጽዕር ተጸመመኒ ኢሉ ብተስፋ ከሰናብቶን ኸሎ፡ ኣቶ ቸስተር ናብ ዝለዓሉ ሰበ ስልጣን ኣቕሪቡ ተመሰለሉ። ጆርጅ ቡሽ ምክትል ፕረሲዳን ኣብ ዝነበረሉ ደገፉ ኣረጋገጸ። ካብ 1984 ክሳብ 1992 ዓመተ ምህረት ስርናይ መድሃኒት ኣመሪካ ንመዳ ኤርትራ ተጓዕዘ። ኣብ 1987-1988 ዓመተ ምህረት ሓላፊ ናይ ኤርትራ ረዲኤት ትካል ኣቶ ተስፋኣለም፡ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ዝተገብረ ዋዕላ ሓገዝ፡ ካብ ኣመሪካ ትካልና ልዕሊ 50 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ትምጽወት ኢሉ ሓበረ። ኣባጅጎ እምባ ይፈጥርሞ! መደያይቦ ኽእኣ ይፈጥር ከም ዝባሃል

መንግሲቲ ፕረሲዳንት ሪጎን፡ ብሕጊ ንኸይኽሰስ ሸፋቱ ሓጊዝካ ተባሂሉ፡ መላ ፈጠሩ። መንግስቲ ኣመሪካ፡ ንሉተርን ወንገላዊት ቤተ ክርስትያን፡ የረክባ። ሉተራውያን፡ ንኣቶ ተስፋኣለም በሉ ተቐረቡ በዚ መዓልትን ወርሕን መርከብ እኽልን መድሃኒት ሒዛ ንፖርት ሱዳን ክትኣቱያ ይብሉዎም፡ ኣቶ ተስፋኣለም፡ ንጭፍራ ህግደፍ ተኣከቡ ከምጭርናዕ ይብሎም። ጃልባ ኣብ ፖርት ሱዳን ምስ ኣተወት ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ከበድቲ መኪና ወይ ሰብ ጽዕነት መኪናን፡ ካብ ሜዳ ተወሲኸን ተሰኪመ ይወስድኦ።

ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስርናይ ኣመሪካን፡ ዘይትን፡ መድሃኒትን እናተመገበ ተቓለሰ።

 

3.   ጆርጅ ቡሽ 1987 ናብ ገዳርፍ መደበር ስደተኛታት ኣብ ዝኸደሉ ግዜ፡ ብተወሳኺ ምስ ሰበ ስልጣን ህውሓት ወይ ወያነ ተራኸበ። ኣብዚ ዝተገብረ ወግዒ መፍቲሒ ናይ ሽግር ኢትዮጵያ ከመይ እዩ? ኢሉ ኣብዘቕረበ፡ ብወገን ወያነ፡ ክልተ ሃገር እዩ ይብልዎ። ኤርትራ ትፈለ? ምስ በለውን እወ ይብልዎ። ህዝቢ ኤርትራ ጎደሎ ናጽነት ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርካ ሓደ ሃገር ኮንካ ምንባ ሓሳብ የብሉን። ሓደ ሃገር ንኹን ማለት ኩናት ይቐጽል እዩ። ኢሎም ተሪርን ቀዋምን፡ ትካል ኣስምዕዎሞ! ጆርጅ ቡሽ ቋጺርዋ ኣብ ልቡ ይመጽእ።

4.   1989 ጆርጅ ቡሽ ንባዕሉ ፕረሲደንት ናይ ኣመሪካ ምስተመርጸ፡ ብመጀመርያ፡ ትካላት ዜና ሰብ ወረቐት ኒው ዮርክ ታይምስ፡ ዎልስትሪ ጆርናል፡ ዋሺንግቶን ፖስት፡ እልኤ ታይምስ፡ ቺካጎ ትሪቡን፡ ኣትላንቲክ ጆርና...ወዘተ ዕዶት ንሳሕል በብሓደ ይኸዳ። ስዒበን ሰብ ተለቪዥን ኤቢሲ፡ ሲቢኤስ፡ ኤንቢሲ ሲኤንኢን....ሳሕል ንገደት ይግበራ።

5.   ኣቶ ጎርቦቾፍ ብዕላ ሶቬየት ንዋሽንግቶን ክበጽሕ ምስ ጆርጅ ቡሽ ሓዱሽ ፕረሲዳንት ቅድሚ ምርካቡ፡ ዋሽኒንግቶን ፖስት፡ ሕቶ ንኣይተ ጎርቦቾፍ ብዝብል ዓንቀጽ ጸሓፈ፡ ትሕዝቶኡ ንደርጊ መሳርያ ኣይትሃብ፡ ህዝቢ ኤርትራ ረፈረንዶም ንኽገብር ኣፍቕድ ዝብል ነበረ።

6.   ፕረሲዳን ጆርጅ ቡሽ ብወገኑ ናይተ ጎርቦቾቭ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ስምምዕ ኣእተዎ። 1. ንደርጊ መሳርያ ምሃብ ከቛርጽ 2. ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ጠጠው ክብል ዝርርብ ክጅመር ኣለዎ። ነዚ ዶማ፡ ፕረሲዳንት ካርተር ክጅምሮ ተሰማምዑ።

7.   1989 ተጋደልቲ ምስ ብረቶም ናብ ኣመሪካ ዑደት ክገብሩ ተፈቕዶም፡ ኢሳያስ ኣብ ኣመሪካ መጺኡ ምስ ህዝቡን ምስ ኣብ ኣመሪካ ኣለዉ ዝብሃሉ ተዘራረበ፡ ፕረስስ ክላብ፡ ፎረይን ኣፈኢርስ ሰንተር ፎርስታተጂክ ስታዲስ...ወዘተ።

8.   1989 ፕረሲዳንት ካርተር ኣብ ኣትላንታ ሽፋቱ፡ ምስ ደርጊ ዝርርብ ጀሚሮም ተባሂሉ ንዕለም ተነግረ። ጩራ ነጻነት ተቐልቐለት።

9.   1990 ፕረሲዳንት ካርተር ኣብ ካልኣይ ኣኼባኡ፡ ኣብ ከንያ በርዓነ።

10. 1990 ብወርሒ ለካቲት ባጽዕ ነጻ ወጸት። ጓድ መንግስቱ ናይ ኢትዮጵያ ኣዕበድበድ፡ ኩሉ ናብ ኩናት ገጹ የምርሕ ዝብል ቃላት ገዓረ። ዝርርብ ምስ ሸፋቱ የለን ኢሉ ገዓረ።

11. ፕረሲዳንት ጆርጅ ቡሽ፡ ናባል ባይቶ ዲሞክራት፡ ክቡር ኮንግረስ ገሪ ኤከርማን ብዓል ንዩ ዮርክ፡ ናብ መንግስቱ ሃይለማርያም ለእኾ፡ ከድካ ሕራይ ኣብሎ፡ ኢሉ ልእኾሞ፡ እዚ ክቡር መልእኽቱ ኣብጺሑ ጥራይ ዘይኮነስ ንመንግስቱ ሕራይ ኣቢልዎ መጸ። ንመርጋገጺ ኣብቲ ሸንጎ ኢሉ ዝጽዋዕ ባይቶ ንሽግር ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ምስ ሰይታን ክንዘራረብ ኢና በለ።

12. ፕረሲዳንት ጆርጅ ቡሽ ዝርርብ ባይት ሄርማን ኮሔን ናይ ኣፍሪቃ ተጠያቒ ኣብ ስተይት ዲፓርትመንት ተመዘ። 1990 ወርሓት ጥቅምቲ ወይ ሕዳር ነበረ። ስዒቡ ናብ ለንዶን ኣኼባ ተቛጸሩ።

13. ኣብ ባጽዕን ዝተደርበየ ናፓልም፡ ኣብ ኩናት ጊንዳዕን፡ አስራኤላውይን ተኻፊሎም ስለ ዝነበሩ ኢዶም ከውጽኡ ተሃቱ፡ ነብሲ ሄር ቀዳማይ ሚንስተር ሻሚር ወተሃደራቱ ኣከብ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኢዶም ከየእትዉ ኣዘዘ።

14. 1990 እንደገና ጥምየት በርቲዑ ስለ ዝነበረ፡ ብወገን ኤርትራ ድርጊ ብእኽሊ ገሩ ክዋጋኣና እዩ። እቲ ዓለም እትህቦ ግደና ብባጽዕ ይእቶ ዝብል ብወገን ኤርትራ ቐረበ። ደርጊ ብወጻኢ ምኒስተር ካሳ ከበደ ገይሩ ተቛወመ። ነብስ ሄር ሰነተር ፖል ሳይሞን ብዕል ኢሎነይ ናይ ኣፍሪቃ ንኡስ ኮሚተ ነጸግዎ። መርከብ ኣብ ባጽዕ ተራገፈት።

15. 1991 ግንቦት፡ ኣስመራን ዓሰብ ነጻ ወጻ።ክሲ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ቡሽ ፕረሲዳንሲቀረበ፡ ኣባል ባይቶ ኮንግረስ ኣቶ ቢል ግረይ ዝተባህለ ዊፕ ወይ ሳልሳይ ካብ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዝኾነ ብዓለ ፐንሲልቫንያ ቐረበ እቲ ኽሲ ጆርጅ ቡሽ ኒትዮጵያ ሸይጥዋ ዝብል ነበረ።

16. ኣብ ባይቶ ኮንግረስ 1991 ብንኡስ ኮሚተ ኣፍሪቃ መርመራ ተገብረ፡ ኣይተ ሄርማን ኮሄን፡ ንሕና ኢትዮጵያውያን ዝሓሸ መፍትሒ ክልተ ሃገር እዩ! እናበሉን ከመይገርን ንሕና ሓደ እይ ዝሕሽእኩም ንብሎም፡ እቲ ዝጸንሔ ናይ ኣመሪካ መምርሒ ንኣርባዓ ዓመታት ህውከት፡ ኩናትን፡ ጥምየትን መከርን ስለ ዘምጽኤ እስከ ዝሓሸ እንተኾነ ምኽሮም ንቀበል ኢልና ተሳማሚዕና ኢሉ መጎተ።

17. ጆርጅ ቡሽህዝቢ ኤርትራ ረፈረንዶም ንኽግበር፡ ንሕቡራት ሃገራት ክፍሊ ጸጥታ ከእምነሙን ክሰማምዑን ገበረ።

18. ህዝቢ ኤርትራ ረፈረንዶም ገሩ ምስ ዛዘመ፡ ብመጀመርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዑላውነት ክትፈልጥ እንከላ ድሕሪ ሓደ ደቒቓ መንግስቲ ጆርጅ ቡስ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሉ ፈለጠ።

19. ከይርሳዕ፡ መንግስቱ ሃይለማርያም ዋላ ሓደ ሰብ ይትረፍ ክንዋጋእ ኢና እነበል ይግዕር ስለ ዝነበረ፡ ፕረሲዳንት ጆርጅ ቡሽ ክልተ ሰባት ቡስጣ ንመንግስቱ ለኣኸሉ፡ ድሕሪ ደብዳቤ ወርሒ ኣብዘይ መልእ ንዝባበ ሃደመ።

ክቡር የኽብረካ ዓቕሚ ነብሱ፡ ሕሱር የሕስረካ ዓቕሚ ነብሱ ይብሉ ቐዳሞት።

ነብሰ ሄር ጆርጅ ቡሽ ፕረሲዳንት፡ መንግስተ ሰማይት ይከፈተልካ፡ ንሕዝቢ ኤርትራን ንሕዝቢ ኢትዮጵያን ካብ ጥምየትን፡ ሽግርን፡ ህውከት ንኽድሑ ብዙሕ ጽዒርካ ኢኻሞ!!! ብድሕረኻ ደቅኻን ደቂ ደኻን ኣሰካ ክኽተሉ ንምነየሎም።

 

ዘኽብረካ

ሃይለ ገብረ ትንሳኤ

ዘብሄረ ሰርየ!

ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 01-31-2019

Back to Front Page